پروژه هاي در دست اقدام

1- پروژه کارخانه شیر پگاه آذربایجان غربی (تاریخ قرار داد 31/1/1387 )  

   - مونتاژ تجهیزات خط استریل APV از کار خانه قدیمی

   - طراحی و نصب و راه اندازی خط استریلAPV بصورت اتوماتیک با PLCاشنایدر و هماهنگ سازی و راه اندازی با مجموعه UHTدر کارخانه جدید.

2- پروژه نصب ژنراتور 1100 KVA در کارخانه جسور ، سرمایه گذاری خارجی (تاریخ قرارداد 19/5/87)

   - طراحی و نصب و راه اندازی ژنراتور KVA 1100 با کلیه تجهیزات کنترلی و تابلویchangeover به همراه مسیر های سینی گذاری و کابل کشی آنها و اتصال به تابلو های توزیع اصلی

3- پروژه توسعه تاسیسات الکتریکی کارخانه گونی بافی جسور (مرحله اول) سرمایه گذاری خارجی (تاریخ قرارداد 11/9/87)

1-3- طراحی و ساخت نصب و راه اندازی تابلو های توزیع اصلی فاز دوم کارخانه و تابلوی برق ماشین آلات

2-3-طراحی و اجرایکابل کشی های تابلو های توزیع اصلی فاز دوم کارخانه از تابلو خانه مرکزی، سینس گذاری ،ساپورتینگ

3-3- طراحی و اجرای نیرو رسانی به کلیه تجهیزات و ماشین آلات فاز دو کارخانه

 

4-پروژه مجتمع رفاهی و تفریحی آبادگران (تاریخ قرارداد 28/11/87)

1-4- ارائه خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر کلیه تاسیسات الکتریکی پروژه

5-پروژه توسعه تاسیسات الکتریکی کارخانه گونی بافی جسور (مرحله دوم) سرمایه گذاری خارجی (تاریخ قرارداد 22/2/88)

1-5- طراحی و نصب و راه اندازی ترانسفور ماتور KVA به همراه تابلو های KV 20 ، QN2 ، Z2

2-5- طراحی و اجرای کابل های KV20 و فشار ضعیف به همراه سینی گذاری و ساپورت تینگ آنها

3-5- طراحی و بازبینی تقسیم بار مابین ترانسفور ماتور های موجود ذر کارخانه بر اساس ژنراتور موجود.

6- پروژه نیرو رسانی به کار خانه پارلا منسجوات ، سرمایه گذاری خارجی (تاریخ قرارداد 18/06/88)

1-6- تهیه لوازم و نصب تجهیزات KV 20 در داخل پست اختصاصی کارخانه و نیرو رسانی آن

 

 

7- پروزه پارلا منسوجات ،سرمایه گذاری خارجی (تاریخ قرارداد 21/07/88)

1-7- ارائه خدمات مشاوره و طراحی و نظارت بر تاسیسات الکتریکی در کل کارخانه

 

8- پروژه مجتمع خدماتی رفاهی قره داغ کلیبر (تاریخ قرارداد 4/8/88)

1-8-تهیه لوازم و نصب و راه اندازی تجهیزات پست هوائی KVA500 مربوط به ایستگاه CNG مجتمع رفاهی و نیرو

9- پروزه کارخانه پارلا منسوجات ،سرمایه گذاری خارجی (تاریخ قرارداد 29/9/88)

1-9- طراحی و اصلاح و تهیه و نصب و راه اندازی تابلو های توزیع اصلی ارسالی از کشور ترکیه فاز اول کارخانه

2-9- تهیه لوازم و ساخت و نصب و راهاندازی تابلو های توزیع اصلی فاز دوم کارخانه

3-9- نصب و راه اندازی ترانسفور ماتور های KVA 1600 و KVA 2500 به همراه نصب باس بارهای A300 وA 6000 جهت انتقال انرژی کارخانه

10- پروزه کارخانه پارلا منسوجات ،سرمایه گذاری خارجی (تاریخ قرارداد 13/11/88)

1-10- تهیه لوازم و ساخت و نصب و راه اندازی تابلو های روشنائی کل سالن ها و کارخانه.

2-10- تهیه لوازم و نصب و راه اندازی سیتم برق کلیدهای کل کارخانه

11- پروژه کارخانه پارلا منسوجات ،سرمایه گذاری خارجی (تاریخ قرارداد 5/12/88)

1-11- تهیه لوازم و نصب و راه اندازی سیستم روشنائی کل کارخانه شامل نصب باس راکت های روشنائی A25 و A32نصب ساپور تینگ و سینی گذاری ،کابل کشی های مورد نیاز و تجهیزات روشنائی شامل چراغهای صنعتی و فلورسنت

12- پروژه کارخانه پارلا منسوجات ،سرمایه گذاری خارجی (تاریخ قرارداد 26/1/89)

1-12- تهیه لوازم و نصب راه اندازی سیستم توزیع انرژی الکتریکی در کل کارخانه شامل نصب باس داکت های انرژی A2000 ، A 1600 ،A1200 ،A 800،A 400 ،A 160 و ساپورتینگ و سینی گذاری

2-12- نصب باکس های انرژی (fider Bok) به باس داکت ها و نیرو رسانی به کلید ماشین آلاتداخل کارخانه و کابل کشی های مربوطه.

 

13 پروژه کارخانه تحقیقات صنعتی آروین (تاریخ قرارداد 29/1/89)

1-13- تهیه لوازم و نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم اندازه گیری KV 20 با استفاده از ترانس MOF

14- پروژه کارخانه تحقیقات صنعتی آروین (تاریخ قرارداد 21/2/89)

1-14- تهیه لوازم و نصب و راه اندازی تجهیزات پست زمینیKVA 500 و خط انتقال KV20به داخل کارخانه

15- پروژه کارخانه کبریت توکلی (تاریخ قرارداد 1/3/89)

1-15- تهیه لوازم نصب و راه اندازی تجهیزات ترانس هوائی KVA 25 جهت نیرو رسانی موقت به کارخانه

16- پروژه کارخانه پارلا منسوجات ،سرمایه گذاری خارجی (تاریخ قرارداد 3/6/89)

1-16- تهیه و نصب و راه اندازی کلیه تاسیسات الکتریکی ساختمان های اداری کارخانه شامل کابل کشی ،لوله گذاری ، سینی گذاری ،نصب تجهیزات بذقی ،چراغهای روشنائی

17- پروژه کارخانه پارلا منسوجات ، سرمایه گذاری خارجی (تاریخ قرارداد 30/8/89)

1-17- تهیه لوازم و اجرای سیستم ارتینگ کل کارخانه و تجهیزات و ماشین آلات.

2-17- تهیه لوازم وساختو نصب کلید تابلو خای تاسیساتی (utiliti ) کارخانه به تعداد 16 دستگاه

3-17- تهیه لوازم نصب و راه اندازی روشنائی کل محوطه کارخانه

18- پروژهساختمان اداری جدید استانداری آذربایجانشرقی(تاریخ قرارداد 1/2/89)

1-18- تهیه لوازم و نصب و اجرای کلیه تاسیسات الکتریکی ساختمان اداری جدید استانداری.

19- پروژه های شرکت توزیع نیروی برق تبریز (تاریخ قرارداد 20/10/88)

1-19- تهیه لوازم و نصب و اجرای 30 پروژه نیروی رسانی و تامین برق مشتریان مربوط به امو برق قراملک

20 - پروژه ای شرکت توزیع نیروی برق تبریز (تاریخ قرارداد 24/7/89)

1-20- تهیه لوازم و نصب و اجرای 15 پروژه نیرو رسانی برق مشتریان مربوط به امور برققراملک

21- پروژه نصب ژنراتور شرکت توسعه مسکن آذربایجان (تاریخ قرارداد 7/10/89)

1 -21- تهیه و نصب و راه اندازی ژنراتور KAV 330 مربوط به پروژه های شرکت توسعه مسکن آذربایجان

 

22- پروژه کو ژنراتور CHP کارخانه پارلا منسوجات سرمایه گذارس خارجی

1-22- ارائه طرح توجیح اقتصادی و فنی جهت احداث مولد های مقیاس کوچک به ظرفیت MW 6 در قالب 3 دستگاه کو ژنراتور MW2 که قابلیت اتصال به شبکه توزیع برق اصلی را داشته باشد.

2-22-طراحی کلیه تاسیسات الکتریکی مکانیکی احداث مجموعه مولد مقیاس کوچک (CHP) ، MW6 کارخانهو اخذ کلیه مجوزهای لازم از اداره صنایع و معادن ،محیط زیست ، امور توزیع نیروی برق آذربایجان.

3-22- نصب و راه اندازی 3 دستگاه کو ژنراتور MW 2 جهت تولید برق و قابلیت اتصال و اندازه گیری با شبکه توزیع برق اصلی (مولد مقیاس کوچک MW 6)

محصولات

 
نماینده انحصاری انواع باتری های صنعتی و ماشینی